2020-09-26     Cypriana, Justyny, Łucji    

XL PRZEGLĄD MŁODYCH RECYTATORÓW I GAWĘDZIARZY IM. ANDRZEJA SKUPNIA – FLORKA.

W Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Białym Dunajcu odbył się 40-ty Jubileuszowy Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia - Florka.

Uczeń Mateusz Kobylarczyk reprezentował szkołę i gminę Czorsztyn w kategorii recytator prezentując dwa utwory : „Juz nie dźwjyncom gynśle” oraz „Trzy Korony”. 

Odwiedzin :