2021-02-25     Almy, Cezarego, Jarosława    

PROGRAM ,,OGRANICZENIA ZACHOROWALNOŚCI NA NOWOTWORY PRZEZ REDUKCJĘ RYZYKA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI PIERWOTNEJ NOWOTWORÓW"

Nasza szkoła przystąpiła do  Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka - edycja 2020/2021.

W ramach programu zostaną przeprowadzone zajęcia z uczniami klasy VII i VIII, po których uczniowie będą znać zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry, czy też zróżnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami. (J.K)

Odwiedzin :