2020-11-29     Błażeja, Margerity, Saturnina    

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych

Materiały są dostępne na stronie  

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.

Materiały dostępne są na stronie

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne

Odwiedzin :