2020-11-29     Błażeja, Margerity, Saturnina    

OFERTY EDUKACYJNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami odnośnie  oferty rekrutacyjnej, materiałami promocyjnymi oraz kierunkami kształcenia:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D
https://zszip-kroscienko.nowotarski.edu.pl/ - zakładki: „Rekrutacja 2020” oraz „Kierunki”.
 
 
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem
linku do krótkiego filmu – prezentacji https://www.youtube.com/watch?v=H0P4xG0P0hc

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu  
 
Zespół Szkół Technicznych i Placówek Oświatowych im. St. Staszica w Nowym Targu
https://zst.nowotarski.edu.pl/ - zakładka "Dla ósmoklasistów"
 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu
https://zse.nowotarski.edu.pl/ - zakładka "Rekrutacja"
 
 
Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu
https://zs1.nowotarski.edu.pl/ - zakładka "Dla kandydatów"
 
I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu
https://goszczynski.nowotarski.edu.pl/ - zakładka "Rekrutacja"
 
Zespół Szkół Ogólnokształcacych nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
https://zskj.nowotarski.edu.pl/ - zakładka "Informacje"

 

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA
 
Każdy kandydat do szkoły powinien indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły zalogować się na stronie do rekrutacji elektronicznej https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat i wprowadzić do systemu swoje dane łącznie z wyborem szkół i klas.
 
W terminie od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. kandydaci składają do szkoły pierwszego wyboru „podanie o przyjęcie” – wydrukowane ze strony elektronicznej rekrutacji https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat .

 

W terminie od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. kandydaci dostarczają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginały).
Odwiedzin :