2020-09-26     Cypriana, Justyny, Łucji    

PROGRAM "ZDALNA SZKOŁA"


 

 

 

 

 

 

Szkoła otrzymała sprzęt komputerowy niezbędny do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Laptopy i tablety zostały zakupione z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i zostaną przekazane potrzebującym uczniom.

 

 

Odwiedzin :