2020-01-25     Miłosza, Pawła, Tatiany    

SPOTKANIE Z POLICJANTEM Z KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NOWYM TARGU

W dniu 27 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie z Policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, panem Rafałem Skrobotem.

Uczniowie naszej szkoły mieli okazję spotkać się z Gościem w trzech grupach: klasy 0-III, IV-VI, VII-VIII. Najważniejszą kwestią, która była omawiana w czasie spotkania, było szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Pan Policjant na początku przypomniał o tym, że nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. Prelekcja dotyczyła zachowań agresywnych pojawiających się wśród uczniów, używania przez małoletnich substancji zabronionych, a także przestępstw, których dzieci i młodzież dopuszczają się ze względu na poczucie anonimowości w przestrzeni Internetu. Uczniowie dowiedzieli się, że Policja dysponuje narzędziami, które pozwalają na zidentyfikowanie każdego, nawet najmniejszego śladu ich działalności w Internecie. Zachowania takie jak umieszczanie wulgaryzmów, wyzwisk, szantażowanie, nękanie, zamieszczanie materiałów zawierających wizerunek osób bez ich zgody oraz wszelkie inne działania, które są skierowane przeciw godności osobistej i łamią ich prawa są niedozwolone, a co za tym idzie karalne. Wszelkie tego typu działania są przejawem demoralizacji, za które przewidziane są konsekwencje w odpowiednich aktach prawnych. Mamy nadzieję, że wiedza przekazana przez Pana Policjanta i poparta konkretnymi przykładami, uchroni naszych uczniów przed zachowaniami, które mogą mieć dla nich negatywny skutek nie tylko w szkole, ale także w ich przyszłości edukacyjnej i zawodowej. (P.N)

więcej zdjęć

 

Odwiedzin :