2020-01-25     Miłosza, Pawła, Tatiany    

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego rozpoczęło się mszą świętą, po której w szkole, pani Dyrektor Joanna Workowska powitała zebranych nauczycieli, rodziców i uczniów. 

Potem nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły nowym członkom pocztu, który wyłoniono spośród uczniów klasy siódmej. Następnym punktem uroczystości był występ artystyczny przygotowany przez absolwentów naszej szkoły pod kierunkiem wychowawczyni pani Beaty Marek. Również siódmoklasiści z wychowawczynią panią Jadwigą Kobylarczyk pożegnali uczniów kończących szkołę podstawową.  Miłym akcentem było wręczenie Nagrody Wójta Gminy Czorsztyn uczennicy Izabeli Góreckiej i Nagrody Rady Rodziców absolwentowi klasy VIII – Arturowi Markowiczowi za najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu. Również uczeń klasy VIII – Mateusz Kobylarczyk został nagrodzony za krzewienie gwary i kultury regionalnej działając w szkolnym zespole regionalnym „Sromowianie”. W kolejnej części spotkania Dyrektor Szkoły wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe, a ich rodzicom listy gratulacyjne. Wręczenie kwiatow przez absolwentów i przedstawicieli Rady Rodziców zakończyło szkolną uroczystość. (B.M) 

więcej zdjęć

Odwiedzin :