2018-07-16     Eustachego, Mariki, Mirelli    

KARTĘ ROWEROWĄ - JAK CO ROKU - ZDAJEMY W CZERWCU

Uczniowie klasy czwartej przygotowywali się do tego egzaminu na zajęciach techniki, uczyli się przepisów o ruchu drogowym, poznawali znaki drogowe, analizowali pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach. 

Na podsumowanie wiadomości teoretycznych rozwiązywali test składający się z 25 pytań, który był formą zaliczenia. Musieli wykazać się dużą wiedzą, żeby uzyskać pozytywny wynik. Po zdaniu części teoretycznej przystąpili 14 czerwca do egzaminu praktycznego. Na boisku szkolnym pokazali swoje umiejętności praktyczne:
 
 
  • slalom między pachołkami – tzw. żmijka,
  • zatrzymanie w wyznaczonym miejscu,
  • zmiana kierunku jazdy – pokonanie toru w kształcie ósemki,
  • przejazd przez równoważnie.

Tym, którzy otrzymają swoje pierwsze "prawo jazdy" serdecznie gratulujemy. 

Odwiedzin :