2021-01-20     Fabioli, Miły, Sebastiana    
Strona główna -> Informacje dla rodziców

 

 Godziny nauczycieli do dyspozycji dla rodziców 
w roku szkolnym 2020/2021

Lp Nauczyciel     

             Dyżur dla rodziców                                     

Konsultacje
1 mgr Maria Pierwoła

Codziennie przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci 

--------
2 mgr Bożena Pierwoła Poniedziałek 10.50-11.20   ----------
3 mgr Beata Niewiadomska-Bochnak

Czwatrek 8.00-8.30 

Pedagog:w godzianch pracy pedagoga

4 mgr Barbara  Jankowska-Dyda Środa 10.50-11.35  ----------
5 mgr Marek Kowalczyk Czwartek 11.45-12.15 Czwartek 14.20-14.50
6 mgr Janina Góralska Wtorek 9.00-9.30  Środa 10.50-11.35 
7 mgr Jadwiga Kobylarczyk  Wtorek 11.35-12.05 Wtorek 13.40-14.10 
8 mgr Joanna Workowska W godzinach pracy szkoły  W godzinach pracy szkoły
9 mgr Beata Marek Czwartek 13.00-13.30  Czwartek 12.30- 13.00 
10 mgr Katarzyna Jabłońska-Rola ----------  Piatek 11.00-11.30 
11 mgr Małgorzata Kubatek  Wtorek 12.00-12.30 Środa 10.00-10.30 
12 mgr Monika Regiec ---------- Poniedziałek. 14.20-14.40 
13 mgr Helena Niemiec ----------

Środa 13.30-14.00 

14 mgr Beata Nowak ---------- piatek 14.20-15.00 
15 mgr Zofia Mężyk ---------- środa 11.00-11.35
16 mgr  Anna Tkaczyk ---------- czwartek 11.35-12.05 
17 mgr Krzysztof Rajski ---------- środa 11.35-12.00 
18 mgr Renata Skawińska  ---------- Środa 12.00-12.30
19 mgr Joanna Klimczak ---------- środa 13.00-13.30
20 mgr Barbara Lis ---------- czwartek 11.00 - 11.35 

 

  

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 

 

 
Lp
Data
Dzień tygodnia            Uwagi
1  25-27.05.2021r. wtorek, środa, czwartek  Egzamin ósmoklasisty
3  22. 06.2021r. wtorek  
       
 
 

Godziny pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

Dzień tygodnia Godzina
Poniedziaek

12.35-13.35

Wtorek  12.35-13.35
Środa 12.35-13.35
Czwartek 11.40-12.40
Piątek 11.40-12.40

Godziny pracy pedagoga szkolnego

 

Dzień tygodnia Godzina
Poniedziaek 8.00 - 8.45
Środa 11.45 - 12.30
Czwartek 10.50 - 11.35
Piątek 8.55 - 9.40

 


 

Koła zainteresowań

W roku szkolnym 2020/2021 w ramach zajęć pozalekcyjnych w szkole funkcjonują kóła zainteresowań rozwijające zdolności i inwencje twórcze uczniów:

  • Szkolne Koło Sportowe

  • Zespół regionalny "Sromowianie" 

  • zajęcia kształtujące kreatywność z języka polskiego, biologii, informatyki, techniki oraz artystyczne.

 


2019/2020 Nauczanie zdalne

 

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DH. OLGI MAŁKOWSKIEJ

W SROMOWCACH WYŻNYCH W OKRESIE ORGANIZOWANIA  W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 
 
 
 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
 w ramach pandemii covid-19 w oddziale przedszkolnym 
w Szkole Podstawowej im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych
 


 

INFORMACJA

Szanowni Rodzice,

W związku z ogłoszonym alarmem CRP II stopnia dotyczącego sytuacji szczególnych i zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej nr DKI WPB. 5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku., przypominamy, że Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych posiada procedury postępowania nauczycieli i pracowników w sytuacjach szczególnych. Dodatkowo udostępniamy numery telefonów instytucji, do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Policja – 997
Komisariat Policji w Krościenku nad Dunajcem - (18) 27 500 65
Dzielnicowy Gminy Czorsztyn - 505 007 068
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 18 27 508 83
Psycholog w Gminie Czorsztyn – (18) 275 08 83
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Targu – (18) 26 635 68
Telefon zaufania – 800 100 100
Niebieska linia – 800 120 002
 
Z poważaniem
Joanna Workowska
dyrektor szkoły  

 

 

Odwiedzin :