2020-08-05     Emila, Karoliny, Kary    
Strona główna -> Informacje dla rodziców

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DH. OLGI MAŁKOWSKIEJ

W SROMOWCACH WYŻNYCH W OKRESIE ORGANIZOWANIA  W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 
 
 
KONSULTACJE STACJONARNE DLA UCZNIÓW KLASY VIII od dnia 25.05.2020r
I UCZNIÓW KLAS IV-VII od 1.06.2020r
 
PRZEDMIOT  DZIEŃ – GODZINA  

Język polski

Poniedziałek 14:50: 15:35 
Język angielski  Poniedziałek 14:00 –14:45 
Matematyka  Poniedziałek 15:45 - 16:30 
Chemia  Poniedziałek 14:30- 15:15 
Język niemiecki  Środa 15:15-16:00 
Fizyka  Wtorek 14:15 -15:00 
Historia  Wtorek 15:10-15:55 
Informatyka  Piątek 13:00-13:45 
Geografia kl. 6,7,8 Poniedziałek 16:30- 17:15 
Biologia  Czwartek 15:15. - 16:00 
Wiedza o społeczeństwie  wtorek 15:10-15:55 
Edukacja dla bezpieczeństwa  Czwartek 15:00 – 16:00 
Wychowanie fizyczne  Piątek 13:30 –14:15 
Religia  Środa: 15:00 - 16:00 
Przyroda Czwartek  12:45 - 13:30 
Muzyka Czwartek 13:45 – 14:30 
Plastyka Środa 14:15 - 14:45
Matematyka kl. 5 Czwartek 14:00 - 14:45
Język polski kl. 4 Wtorek 13:30 - 14:15
Geografia kl. 5 Piatek 14:15 - 15:00
Technika Czwartek 15:15 - 16:00
 
 
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 
DZIEŃ GODZINA
Poniedziałek 10:00 - 13:00
Czwartek 12:40 - 15:10
Piątek

8:50 - 9:50

10:35- 11-35

12:30 - 13:00

 
 

 
 
 
 
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
 w ramach pandemii covid-19 w oddziale przedszkolnym 
w Szkole Podstawowej im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych
 

 


 

Informacja o zawieszeniu zajęć w oddziale przedszkolnym

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych  zawiadamia, że zajęcia w oddziale przedszkolnym zostały zawieszone na czas oznaczony  tj. od dnia 06 maja 2020r. do dnia 10 maja 2020r. Praca w oddziale przedszkolnym będzie prowadzona wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 


Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 

Lp
Data
Dzień tygodnia            Uwagi
1  2-3.01.2020r. czwartek, piatek  
3  16-18.06.2020r.  wtorek, środa, czwartek  Egzamin ósmoklasisty
4  12.06. 2020r. piątek  
5 23-24. 06. 2020r. wtorek, środa  

 

Godziny nauczycieli do dyspozycji dla rodziców
w roku szkolnym 2019/2020

Lp     Nauczyciel     

 Dyżur dla rodziców                                     

Konsultacje
1 mgr Maria Pierwoła

Codziennie przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci 

--------
2 mgr Bożena Pierwoła Czwartek 8.00-8.45   ----------
3 mgr Beata Niewiadomska-Bochnak

Wtorek 10.35-11.00

Czwatrek 10.35-11.00 

----------
4 mgr Barbara  Jankowska-Dyda Czwartek 8.00-8.45  ----------
5 mgr Marek Kowalczyk Czwartek 1.45-12.10  Czwartek 12.10-12.35 
6 mgr Janina Góralska Wtorek 7.45-8.15  Wtorek 8.15-8.45 
7 mgr Jadwiga Kobylarczyk  Czwartek 12.40-13.00 Czwartek 13.00-13.30 
8 mgr Joanna Workowska W godzinach pracy sszkoły  W godzinach pracy szkoły
9 mgr Beata Marek Poniedziałek 12.30-13.00  Poniedziałek 13.00- 13.30 
10 mgr Katarzyna Jabłońska-Rola ----------  Środa 8.15-8.45 
11 mgr Małgorzata Kubatek  Środa 11.45-12.00 Środa 8.15-8.45 
12 ks. Mieczysław Szlaga ----------

Wtorek 9.40-9.45

Czwartek 8.45-8.55 

13 mgr Monika Regiec ---------- Środa. 13.30-14.00 
14 mgr Helena Niemiec ----------

Poniedziałek 11.50-12.20 

15 mgr Beata Nowak ---------- Wtorek 12.30-12.45 
16 mgr Zofia Mężyk ---------- 12.00-12.30 
17 mgr Dominika Siedlarczyk ---------- Sroda 8.45-8.55 
18 mgr Krzysztof Rajski ----------  Środa 15.05-15.35
19 mgr Barbara Lis ---------- Poniedziałek 11.30-11.45 
20 mgr Siedlarczyk Bogusław ---------- Wtorek 8.25-8.55
21 mgr Skawińska Renata ---------- Poniedziałek 11.45-12.30
20 mgr Paulina Nowak W godzianch pracy pedagoga  W godzianch pracy pedagoga

 

Godziny pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

dzień tygodnia godzina
Poniedziaek

12:35-13:35

Wtorek  11:40-12:40
Środa 12:35-13:35
Czwartek 11:40-12:40
Piątek 11:40-12:40

 

Koła zainteresowań

W roku szkolnym 2019/2020 w ramach zajęć pozalekcyjnych w szkole funkcjonują kóła zainteresowań rozwijające zdolności i inwencje twórcze uczniów:

  • Szkolne Koło Sportowe

  • Zespół regionalny "Sromowianie"

  • Koło misyjne

  • Gra na instrumentach - gitara

 

INFORMACJA

Szanowni Rodzice,

W związku z ogłoszonym alarmem CRP II stopnia dotyczącego sytuacji szczególnych i zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej nr DKI WPB. 5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 roku., przypominamy, że Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych posiada procedury postępowania nauczycieli i pracowników w sytuacjach szczególnych. Dodatkowo udostępniamy numery telefonów instytucji, do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Policja – 997
Komisariat Policji w Krościenku nad Dunajcem - (18) 27 500 65
Dzielnicowy Gminy Czorsztyn - 505 007 068
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 18 27 508 83
Psycholog w Gminie Czorsztyn – (18) 275 08 83
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Targu – (18) 26 635 68
Telefon zaufania – 800 100 100
Niebieska linia – 800 120 002
 
Z poważaniem
Joanna Workowska
dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedzin :