2021-01-20     Fabioli, Miły, Sebastiana    
Strona główna -> Koła zainteresowań

W roku szkolnym 20192020 w ramach zajęć pozalekcyjnych w szkole funkcjonują  kóła zainteresowań rozwijające zdolności i inwencje twórcze uczniów.

 

Koła zainteresowań Prowadzący
techniczne w II półroczu Jadwiga Kobylarczyk
zespół regionalny "Sromowianie Jadwiga Kobylarczyk
 misyjne Katarzyna Jabłońska-Rola
sportowe SKS Marek Kowalczyk
Gra na instrumentach (gitara)  

 

 

 

 

 

Odwiedzin :