2014-09-20     Eustachego, Faustyny, Renaty    

Wiadomości

2014-09-09 | OGNISKO KLASY VI
...

1 września to dzień, w którym po dwóch miesiącach wypoczynku i zabawy wracamy do swoich obowiązków.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. dh Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych informuje o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klasy II,III,VI szkoły podstawowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

Nasza szkoła poprzez realizację w czerwcu działań promujących bezpieczne zachowania w okresie wakacji we współpracy...

2014-07-07 | ŻEGNAJ SZKOŁO!

"Wiedzę można zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami" A. Mickiewicz

Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że w dniach 18-29 sierpień 2014 r. w Sromowcach Niżnych organizowane będą półkolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej od 7 do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz chorobowemu, wypadkowemu i macierzyńskiemu) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń - pobiera rentę lub emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Organizatorem jest Małopolska Izba Rolnicza na zlecenie Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W czerwcu w naszej szkole odbyło się spotkanie adaptacyjne dla dzieci, które we wrześniu przekroczą próg szkoły.

W maju uczniowie z klas IV - VI pod kierunkiem pani Janiny Góralskiej wzięli udział w konkursie poetyckim ,,Las wierszem malowany", zorganizowanym przez PGL LP Nadleśnictwo Krościenko w ramach obchodów 90 lat Lasów Państwowych.

W czerwcu został podsumowany konkurs profilaktyczny, który przebiegał w dwóch grupach wiekowych.

Za całoroczną pracę w Samorządzie Uczniowskim i w sklepiku szkolnym, grupa aktywnie działających uczniów została nagrodzona upominkami.

22 czerwca bieżącego roku szkolnego w szkole odbył się Konkurs Piosenki Angielskiej.

24 czerwca uczniowie z klasy V pod czujnym okiem pana Łukasza Iżyka i przedstawiciela Policji z Krościenka uczestniczyli w egzaminie na kartę rowerową, który miał dwie formy: teoretyczną - znajomość przepisów ruchu drogowego i praktyczną - umiejętność jazdy na rowerze.

W dniu 24 czerwca odbył się konkurs ortograficzny klas I - III - ,, Mały Mistrz Ortografii."

2014-06-23 | BEZPIECZNE WAKACJE

,, Bezpieczne wakacje zależą tylko od Ciebie."

Bezpieczeństwo dzieci jest ważnym, realizowanym celem w podejmowanych przez szkołę działaniach. Jednym z takich było spotkanie w terenie z funkcjonariuszami Policji Wodnej nad zalewem Czorsztyn - Niedzica.

Aktualności

Odwiedzin :